Thermostat - Nachtspeicher EGO-Nr. 55.40059.03

Thermostat - Nachtspeicher EGO-Nr. 55.40059.03
4-polig, 65 bis 165 Grad

E.G.O. Kapillarrohrregler

powered by BRODEL